ΟΛΙΓΟΜΕΛΕΙΣ  ΟΜΑΔΕΣ ΙΔΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

 • Τα τμήματά μας είναι ολιγομελή με κάθε δυνατή ομοιογένεια που προκύπτει ύστερα από προσωπική συνέντευξη του μαθητή με τη Διεύθυνση του φροντιστηρίου, επίδειξη του σχολικού ελέγχου και πραγματοποίηση ενός τεστ κατάταξης.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

 • Ανά ομάδα προσανατολισμού θα γίνεται αναλυτική παρουσίαση στην αρχή κάθε περιόδου από τον υπεύθυνο καθηγητή στην αίθουσα προβολών μας των διαδικτυακών εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ

 • Ανά μικρές ομάδες οι μαθητές μας θα δίνουν τεστ αξιολόγησης σε τακτική βάση για αξιολόγηση της πορείας του μαθητή και ουσιαστική αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΑΣ

 • Οι καθηγητές εν ώρα εργασίας:   

          - βάζουν το μεράκι και το «ταπεραμέντο» τους και εμπνέουν με τις γνώσεις τους

          - ανανεώνουν διαρκώς τα βιβλία που διανέμονται στους μαθητές μας δωρεάν βάσει των οδηγιών του Υπουργείου                                                                     

          - ανατροφοδοτούν με εργασίες το εκπαιδευτικό υλικό του Έπαφου βάσει των ξεχωριστών αναγκών κάθε μαθητή

          - κάνουν χρήση των νέων τεχνολογικών μέσων αξιοποιώντας τις σύγχρονες διαδικτυακές εφαρμογές που                              διευκολύνουν τη διαθεματική προσέγγιση του μαθήματος

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ «ΕΠΑΦΟΥ»

 • Ηλεκτρονική καρτέλα με αναλυτική παρουσίαση της βαθμολογικής πορείας του μαθητή.
 • Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με εκπαιδευτικό υλικό. 
 • Ηλεκτρονικές ενημερώσεις γονέων για κάθε εκπαιδευτική ενέργεια του φροντιστηρίου μας.

ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

 • Ελεύθερη πρόσβαση στη δανειστική βιβλιοθήκη μας με μεγάλη «γκάμα» βοηθημάτων για επιπλέον εξάσκηση.
 • Ποικιλία λογοτεχνικών  βιβλίων για προετοιμασία στο μάθημα της έκθεσης και για διάνοιξη οριζόντων.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

 • Σε καθημερινή βάση οι μαθητές μας μπορούν  να εκμεταλλευτούν το αναγνωστήριο μας για την καθημερινή τους μελέτη και για μικρές δοκιμασίες εμπέδωσης της ύλης.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

 • Με τον κωδικό που προμηθεύονται οι μαθητές μας από τη Γραμματεία έχουν πρόσβαση στον μεγαλύτερο θεματικό οδηγό με μηχανές αναζήτησης σπουδών και άμεση ενημέρωση για κάθε αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος.
 • Την περίοδο του μηχανογραφικού στηρίζουμε τους μαθητές μας για την ορθή συμπλήρωσή του.

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΟΡΙΩΝ

 • Κάθε μαθητής  που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής έχει την ευκαιρία να επιλύσει τις απορίες του την προγραμματισμένη ώρα του καθηγητή ανά εβδομάδα που έχει οριστεί στην αρχή του σχολικού έτους.

 

Back to top