Με τη μακρόχρονη εμπειρία του ΕΠΑΦΟΥ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 4schools προσωποποιούμε τη μάθηση διαφορετικά για κάθε μαθητή ανάλογα με τις ανάγκες του!

  • Κινητοποιούμε τους μαθητές μας με διαφορετική προσέγγιση στη μάθηση
  • Αξιολογούμε τις επιδόσεις των μαθητών μ’ ένα εντελώς φρέσκο τρόπο
  • Δημιουργούμε μια τράπεζα εκπαιδευτικού υλικού, την οποία μοιράζεται η εκπαιδευτική μας κοινότητα ( εκπαιδευτικοί – μαθητές )
  • Δίνουμε τη δυνατότητα στους γονείς να ενημερώνονται άμεσα για διάφορα συμβάντα (απουσίες, συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις) και να έχουν άμεση πρόσβαση στην καρτέλα προόδου των παιδιών τους.

Ειδικότερα:

  • Να έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και να χρησιμοποιούν το υλικό της εκπαιδευτικής μας κοινότητας.
  • Να ελέγχουν την ύλη που δίδαξε κάθε εκπαιδευτικός και το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε σε κάθε ενότητα.
  • Να βλέπουν τις εργασίες που ανέθεσε ο εκπαιδευτικός όταν απουσιάζουν.

Δίνει τη δυνατότητα στους γονείς:

  • Να ελέγχουν και να ενημερώνονται απ’ το σπίτι ή το γραφείο τους για οτιδήποτε αφορά τα παιδιά τους και τα οικονομικά.
  • Να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα για τη πρόοδο του παιδιού (προφορικές βαθμολογίες, tests, επίσημα διαγωνίσματα, απουσίες και αξιολογήσεις από τους εκπαιδευτικούς).

Συνδεθείτε στο e-class του φροντιστηρίου Έναυσμα

Back to top