Αξιολόγηση στο μάθημα της Βιολογίας Προσανατολισμού

aksiolo

 

Τα σημερινά θέματα κάλυπταν μεγάλο εύρος της εξεταστέας ύλης και για άλλη μια φορά υπήρχαν ερωτήματα ΑΠΟ ΟΛΑ τα κεφάλαια του σχολικού βιβλίου.

Άριστα θα έχει γράψει ο μαθητής ο οποίος επέδειξε αμείωτο ζήλο καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας του, ο οποίος είχε μελετήσει σχολαστικά και είχε καλύψει όλα τα συνδυαστικά θέματα.

Οι μαθητές μας δεν αντιμετώπισαν προβλήματα με τον διαθέσιμο χρόνο καθώς πολλά από τα ερωτήματα των εξετάσεων είχαν ήδη δοθεί σε θέματα διαγωνισμάτων του φροντιστηρίου.

Back to top